> > Ksiegowosc

Księgowość

Księgowość - Częstochowa

Nasza Kancelaria Podatkowa oferuje profesjonalne doradztwo i kompleksowe usługi księgowe, uwzględniające zróżnicowane formy prowadzenia dokumentacji, pośrednictwo w sprawach urzędowych. Oferta skierowana jest do firm różnej wielkości, działających w oparciu o wszystkie rodzaje form prawnych.

Nasze biuro rachunkowe w Częstochowie zatrudnia profesjonalistów, którzy zajmują się zarówno prowadzeniem ksiąg rachunkowych, jak i doradztwem podatkowym. Klienci korzystający z naszej pomocy nie muszą obawiać się kontroli – doskonale znamy się na swojej pracy, mamy też obowiązkowe ubezpieczenie. Dodatkowo korzystamy z nowoczesnego systemu – Klienci nie muszą dowozić do nas co miesiąc dokumentów, mogą je w bezpieczny sposób przesłać online. Dlatego z naszej oferty mogą skorzystać wygodnie przedsiębiorcy z miejscowości takich jak Kłobuck, Mykanów i innych.

Księgowość w Częstochowie – poznaj zakres usług naszego biura rachunkowego

Ponieważ sami prowadzimy działalność gospodarczą, doskonale zdajemy sobie sprawę z potrzeb Klientów. Współpracujemy w oparciu o dwa modele.

Obsługę comiesięczną

W ramach obsługi comiesięcznej wykonujemy szereg czynności. Zaczynamy zawsze od sprawdzenia poprawności dokumentów, które przekazał nam Klient. Przedsiębiorcy, którzy nam zaufają, mogą liczyć, że w ramach zawartej umowy m.in.:

 • poprowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z aktualnymi wymogami,
 • poprowadzimy rejestr sprzedaży i zakupu na potrzeby podatku od towarów i usług,
 • przygotujemy sprawozdania do Urzędu Statystycznego,
 • dostarczymy wszystkie niezbędne deklaracje do urzędów, w tym ZUS-u i urzędu skarbowego,
 • sporządzimy sprawozdania finansowe.

Klienci mogą też liczyć na merytoryczną pomoc – prowadzimy konsultacje m.in. z zakresu podatków i rachunkowości.

segregatory księgowe

 • Analiza poprawności przekazywanych przez zleceniodawcę dokumentów księgowych
 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
 • Analiza zapisów na kontach:
  • rozrachunków pieniężnych,
  • środków trwałych,
  • rozrachunków publicznoprawnych,
  • kontrahentów,
  • rozrachunków z pracownikami,
  • kosztów i przychodów.
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach syntetycznych i analitycznych
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i rozliczenie podatku VAT wraz ze sporządzeniem stosownych deklaracji dla Urzędów Skarbowych
 • Opracowywanie miesięcznych sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • Udostępnianie dokumentów niezbędnych dla celów kontroli zewnętrznej
 • Bieżąca archiwizacja zapisów księgowych oraz dowodów źródłowych
 • Dostarczanie właściwych deklaracji i sprawozdań do właściwych Urzędów Skarbowych, oddziałów ZUS i Urzędów Statystycznych
 • Konsultacje w zakresie podatków, rachunkowości i finansów
 • Bieżąca współpraca z audytorem
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych
 • Inne zlecenia indywidualne

Obsługę związaną z zamknięciem okresu obrachunkowego

pit

Część firm działających na polskim rynku ma obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie finansowe. Odciążamy je w tym zadaniu. Proponujemy m.in.:

 • sporządzenie i analizę bilansu, rachunków zysku i strat,
 • przygotowanie niezbędnych wydruków z ksiąg handlowych,
 • sporządzenie deklaracji z tytułu podatku dochodowego,
 • sporządzenie deklaracji rozliczeniowych pracowników,
 • współpracę z audytorami.

Obowiązuje Cię system Intrastat? Również zapraszamy do TaxQuatro.