> > Intrastat

Intrastat

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza nałożenie nowego obowiązku sprawozdawczego na podmioty prowadzące wymianę towarową z państwami członkowskimi UE. Obowiązek ten polega na dokonywaniu przez podmiot zgłoszeń INTRASTAT, czyli na przekazywaniu organom celnym informacji na temat obrotu towarowego.

Zakres usług:

  • Udzielanie informacji dotyczącej konieczności dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
  • Wykonywanie comiesięcznych deklaracji INTRASTAT