Biuro rachunkowe w Częstochowie - baza wiedzy

Z myślą o osobach chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat podatków, PFRON i dofinansowań stworzyliśmy miejsce, w którym publikujemy najważniejsze informacje dotyczące np. możliwości uzyskania środków z PFRON z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Osoby, które mają wątpliwości i poszukują wsparcia merytorycznego w zakresie np. Intrastat czy SOD zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. A jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych wyjaśnień, udzieli Ci ich doradca podatkowy TaxQuatro .

SOD

Rejestracja

Pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie przed złożeniem pierwszych dokumentów będą musieli zarejestrować się w Funduszu, aby otrzymać identyfikator oraz hasło dostępu do systemu informatycznego. Należy zaznaczyć, że System Obsługi Dofinansowań jest systemem odrębnym od istniejącego w Funduszu systemu e-pfron, służącego do przekazywania dokumentów w zakresie obowiązkowych wpłat na Fundusz.

W celu rejestracji pracodawca będzie zobowiązany przesłać do Funduszu formularz zgłoszeniowy zawierający:

e-pfron

Ulgi we wpłatach na PFRON - wyjaśnienie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że uzyskał w dniu 19 marca 2004 r. następujące wyjaśnienia dotyczące art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, póz. 776 z późn. zm.), w szczególności ust. 8 tego artykułu. Oto treść uzyskanych wyjaśnień:

INTRASTAT

System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. System INTRASTAT w Polsce funkcjonuje od 1 maja 2004 r. System ten, funkcjonując w Unii Europejskiej od 1993 r., jest narzędziem do przekazywania przez przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty.